Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХI Міжнародної наукової конференції «ТВОРЧА СПАДЩИНА МИКОЛИ ГОГОЛЯ І СВІТОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ», яка відбудеться 14-16 березня 2012 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.
Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, круглий стіл, презентацію нових видань, культурні заходи.

Раді вimamu Вас
на ніжинській землі!

Планується робота наступних секцій:

1. Гоголь і Україна
2. Поетика творів Гоголя
3. Традиції Гоголя в літературі ХІХ-ХХІ ст.
4. Гоголь і світова література
5. Гоголь у мистецтві
6. Гоголь і музейна справа

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявка учасника конференції:

Прізвище
Ім’я, по батькові
Домашня адреса
Місце роботи
Службова адреса, тел., E-mail
Посада
Науковий ступінь, учене звання
Тема доповіді
Запланована секція
Публікація доповідей

Вимоги до оформлення статей:
• Обсяг статті : до 12 сторінок (0,5 др. арк. – 20 000 знаків).
• Стандарти: кегль – 14 pt, міжрядковий ін¬тервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
• Типи виділення: напівжирний, курсив, напів¬жирний курсив.
• Мова статті: українська, російська, ан¬глійська.
• Електронна версія обов’язкова. Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами.
•На першій сторінці вказуються:
Прізвище, ім’я, по батькові; місто, країна (в дужках) – праворуч угорі над назвою статті; УДК – ліворуч у верхньому куті. Назва статті – по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом; під¬заголовок (за наявності) – малими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотації українською, російською та англійсь¬кою мовами.
• Оформлення довідкового матеріалу у кінці статті: список літератури обов’язковий; бібліо¬графічні джерела наводяться в порядку цитування; бібліо¬графічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки (позна¬чаються арабськими цифрами), вони розділяються комою, номера джерел – крапкою з комою: [3], [5, с. 87-89], [7, с. 58; 9, с. 145-154], [5; 7; 9]; номер тому багатотомного видання позначається римською цифрою [5, IV, с. 346]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань, лапок.

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. При недотриманні вимог статті не розглядатимуться.

Заїзд учасників – 13 березня.

Реєстрація учасників конферен¬ції – Гоголівський корпус університету (приміщення Гімназії вищих наук), ауд. 218.

Їхати з вокзалу маршрутним таксі або автобусом №3 до зупинки «Універ¬ситет».

Для участі в роботі конференції просимо надіслати заявку до 1 лютого 2012 року на електронну або поштову адресу оргкомітету:

Гоголезнавчий центр,
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя,
вул. Кропив’янського, 2,
м. Ніжин, Чернігівська обл.,
Україна, 16600,
Дацько Олені Олексіївні

E-mail: gogoliana@mail.ru

Контактні телефони:
+3 8 (04631) 2-24-57,
+3 8 (066) 924-86-82

Міністерство освіти і науки,
спорту та молоді України

Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя
Гоголезнавчий центр
Кафедра світової літератури та
історії культури

Інститут літератури
імені Т.Г. Шевченка НАН України

Виконавчий комітет
Ніжинської міської Ради

ЗАПРОШЕННЯ

на XІ Міжнародну
наукову конференцію
«ТВОРЧА СПАДЩИНА
МИКОЛИ ГОГОЛЯ
І СВІТОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ»

Ніжин – 2012

Скачать приглашение на конференцию — http://irliua.primordial.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/prygl.doc (doc, 238 Kb)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • LinkedIn
 • Live
 • MSN Reporter
 • PDF
 • Print
 • RSS